:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th

ชื่อ: วัดบ้านดงหลวงและประเพณีแห่ไม้ค้ำโพธิ์บ้านดงหลวง

21 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

วัดบ้านดงหลวง

ประวัติ : วัดบ้านดงหลวง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2418 โดยตั้งชื่อว่า “วัดบ้านดงหลวง” ตามลักษณะของหมู่บ้านซึ่งวัดบ้านดงหลวง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 9 ไร่ 95 ตาราวา โฉนดเลขที่ 11166 และ น.ส. 3 ก เลขที่ 5230 อาคารเสนาสนะประกอบไปด้วย พระวิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาทรงไทย หอระฆัง หอมณฑป และปูชนียวัตถุมีพระประธานในวิหารเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นและมีพระประธานในศาลาทรงไทยเป็นพระพุทธรูปเนื้อโลหะ

ที่ตั้ง : ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน