:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลวังผาง ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-096077 โทรสาร 053-096231 อีเมล saraban@wangpang.go.th
สมาชิกสภาเทศบาล
นายนรชัย แก้วดา
ประธานสภาเทศบาลตำบลวังผาง
โทร. 090-4634151
นายอภิชัย ปูแดง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลวังผาง
โทร. 082-1826484
นายเปรมมินทร์ เทพอาจ
เลขานุการสภาเทศบาล
นายบุญศรี ใจงิ้วคำ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
นายชานนท์ อินทนนท์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
นายรุ่ง ครองรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
นายสุพจน์ วังเวียง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
นายทนงศักดิ์ จันทร์ดง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1
นายเริงณรงค์ ปินตาดง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
นายคัมภีร์ ดวงประสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
นายปั๋น กันทาดง
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
นายณัฐพล ตาจุมปา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2
นายจตุรงค์ ตาจุมปา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2